Om Satan og demonene

Hvem er Satan?

Spørsmålet er egentlig mer interessant enn svaret, som strengt tatt ikke finnes.

Satan ... Avhengig av hvem du spør, vil du få ulike svar. Spør du en fundamentalistisk kristen, vil du få høre at Satan er like reell og virkelig som Gud:

Spør du en liberal kristen, vil du få høre at Satan – og hans hærskare av demoner – representerer tilværelsens onde krefter.

Spør du en teolog, vil du få høre hvordan Satan har vokst frem i mytologien og i religiøse tekster fra å være en "ond ånd" i tidlige stammereligioner, via "utfordreren" i Det gamle testamente til ondskapens fyrste i Det nye testamente. En djevel som ble enda ondere og grusommere gjennom middelalderen, da prester og munker forvandlet ham til den fantasifigur vi forestiller oss i dag.

I det himmelske rollespillet kan det, for mange av oss, være fristende å snu på det hele – og se for oss Satan ikke som den personifiserte ondskap og Guds motstander, men som en "whistleblower"? En modig opprører som våget å snakke en selvtilfreds Gud midt i mot ...

Mange – selv kristne – har nok et nokså abstrakt og diffust bilde av Satan. Men for mange troende er Satan og demonene høyst konkrete. Les bare om visse miljøers praktisering av djevelutdrivelser i Dagbladet

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/05/27/536477.html

eller i Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2252612.ece

Er Satan og Lucifer den samme? Igjen avhenger nok svaret av hvem du spør, selv om de fleste nok vil mene ja:

http://en.wikipedia.org/wiki/Satan

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer

Enkelte vil kanskje fremholde at Lucifer er et mer positivt ideal enn Satan – en "Satan light".

I sin tjeneste har Satan en hær av demoner. Hva er så en demon? Igjen avhenger svarene av hvem du spør og hvem som svarer. Men de fleste vil kunne enes om at en demon er en ond ånd. Noen betrakter demonene som konkrete åndevesener – en djevelsk variant av englene – andre mener de representerer ulike sider ved ondskapen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Demon

En av demonene jeg refererer til i boken, er Pazuzu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pazuzu

Vindguden Pazuzu – og slett ikke Satan (slik de fleste tror) – er den som har besatt Regan i boken og filmen Eksorsisten:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Exorcist_(film)

Her er noen flere lenker om djevler, demoner og annet faenskap:

http://en.wikipedia.org/wiki/Antichrist

http://en.wikipedia.org/wiki/Evocation

http://www.dailymail.co.uk/news/article-504969/Popes-exorcist-squads-wage-war-Satan.html

http://www.katolsk.no/artikler/exorcism.htm

http://www.katolsk.no/nyheter/2006/08/30-0001.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Demonology

http://en.wikipedia.org/wiki/Goetia

http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/baphomet.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Baal_(demon)

http://en.wikipedia.org/wiki/Baphomet

http://en.wikipedia.org/wiki/Classification_of_the_demons

http://www.esotericarchives.com/solomon/weyer.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Key_of_Solomon

http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/05/19/535612.html

http://www.satansheaven.com/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2475992.ece

http://en.wikipedia.org/wiki/Testament_of_Solomon

Lucifers evangelium (2009)

Aschehoug
ISBN 978-82-03-19474-0

Kjøp boken