Om Harald Hardråde

En parentes i denne historien omhandler vikingkongen Harald Hardråde, som brakte med seg Lucifers evangelium fra Bysants til Kiev. Hvor "sannsynlig" er det så at Harald Hardråde – som gjorde trikvetra til sitt merke – kunne ha fått med seg et manuskript fra Bysants og lagt det igjen i Kiev? I teorien – svært så sannsynlig:

http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Hardråde

http://en.wikipedia.org/wiki/Varangian

http://en.wikipedia.org/wiki/Varangian

http://www.dokpro.uio.no/umk/myntherr/hhaa.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Triquetra

http://www.dokpro.uio.no/umk/bilder/br_hhaa.html

Pechersk Lavra i Kiev, Ukraina, er et høyst reelt sted – et grottekloster med katakomber, og et religiøst senter for de ortodokse (de øst-kristne):

http://en.wikipedia.org/wiki/Kiev_Pechersk_Lavra

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_(Kiev)

http://www.kalinkatours.no/Ukraina/Kyiv/50/severdighet/Kyiv-Pechersk-Lavra-(-grotte-klosteret)/

Lucifers evangelium (2009)

Aschehoug
ISBN 978-82-03-19474-0

Kjøp boken